Nyelvtanulás gyorsan

A spanyol nyelv eredete

Budapesti és gödöllői nyelviskolánk tanulói között is tapasztaljuk, hogy élénk az érdeklődés az adott nyelvhez kapcsolódó kultúra megismerésére. Egy nyelv elsajátításához persze óhatatlanul hozzátartozik a kultúra és a történelem megismerése is - a spanyol nyelvtanfolyamunkon sincs ez másként. Most lássunk egy kis "előleget" a spanyol nyelv jelentőségéről a nagyvilágban.

Először nézzük, milyen nyelveket is nevezünk világnyelvnek? Világnyelvnek azokat a nyelveket nevezzük, amelyeket eredeti területükön kívül is, a világ jelentős részén ismernek és használnak. A spanyolt az újlatin nyelvek közül a legtöbben beszélik anyanyelvi szinten a világon. A spanyol nyelv gyökerei a Római Birodalomig nyúlnak vissza: Hispánia tartományban alakult ki az ottani latin nyelvjárásokból.

Hogyan vált a spanyol világnyelvvé?

Ahogyan az más nyelveknél is megfigyelhető, a spanyol is terjeszkedés, erőszakos hódítás révén vált világnyelvvé, ami ebben az esetben a gyarmatosítást jelentette. Ennek nyitánya Kolumbusz Kristóf partraszállása volt az amerikai kontinensen, 1492-ben. Az Újvilágban létrehozott spanyol gyarmatok területe magában foglalta a mai Latin-Amerika jó részét. A hódítók vallásának és kultúrájának terjesztése együtt járt nyelvük elterjesztésével is, az őslakosok nyelvének rovására.

A spanyol gyarmatok a 19. század során függetlenné váltak, de a nyelvi hatás tartós maradt. Olyannyira, hogy az amerikai kontinensen az USA, Kanada, Brazília, valamint Suriname, Francia Guyana és Haiti kivételével az összes többi ország hivatalos nyelve a spanyol. A világban ma a spanyolul beszélők számát megközelítőleg 400 millióra becsülik, így becslések szerint a spanyol a második vagy a harmadik legnagyobb nyelv a világban, a beszélők számát alapul véve.

Érdekesség, hogy a spanyol nyelvet beszélőknek csak kb. 10%-a él Spanyolországban, a legnagyobb lélekszámú spanyol nyelvű ország is Latin-Amerikában van. Mexikóban ugyanis megközelítőleg százmilliósra tehető a spanyolt anyanyelvként használók száma - vagyis durván a spanyolul beszélők 1/4-ét ez az ország adja. Itt található a világ legnagyobb "spanyolul beszélő" városa is: Mexikóváros, közel 20 millió lakossal.

Spanyol nyelvjárások

A spanyol nyelven belül 8 főbb nyelvjárást különböztetünk meg. Spanyolországban a kasztíliait, az andalúzt és a kanári-szigetekit, Amerikában a mexikói-közép amerikai, a karibi, az andoki, a chilei és a Rio de la Plata-i. A spanyolországi nyelvjárásokat két fő csoportba sorolják: beszélhetünk északi és déli nyelvjáráscsoportról. A déliek közül az andalúz nyelvjárást érdemes kiemelni, mivel ennek meghatározó hatása volt a latin-amerikai nyelvjárások kialakulására.

Spanyol-Amerikában is két nagy csoportba oszthatjuk az ottani nyelvjárásokat. Az úgynevezett "felsőföldeket" tradicionálisabb nyelvjárások jellemzik, amelyek közelebb vannak a kasztíliai nyelvjáráshoz. Ez jellemző Mexikóban, Ecuadorban, Peruban, Bolíviában és Kolumbiában. Az "alsóföldeken" inkább az andalúz nyelvjáráshoz közel álló nyelvváltozatok a jellemzőek (Karib-térség, Argentína, Chile, Uruguay, Venezuela).

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a kontinensnyi távolságok dacára a spanyol nyelvjárások közötti különbségek nem jelentősek, legalábbis a spanyolul beszélők megértik egymást, bármelyik nyelvjárásba tartozzanak is.


Spanyol nyelvtanfolyamunkon természetesen nem megyünk bele a különböző nyelvjárásokba, az általánosan elfogadott és beszélt spanyol köznyelvet sajátíthatják el a diákjaink.

Próbaóra jelentkezem!

Focus on Quality